תַּקָּנוֹן

התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומתייחס לשני המינים באופן שווה.

הוראות ונהלים:

״הכל מדבר״ תשתדל לשמור על תוכנית הלימודים כפי שפורסמה באתר, אולם שמורה לה הזכות לשנות ימים ושעות לימוד. כמו כן, שמורה לה הזכות לשנות את מיקום המפגש בהתאם לצורכי הקורס. על כל שינוי ישלח מייל הודעה לתלמידים.

על כל תלמיד לעדכן מייל ומספר נייד עדכניים.

פתיחתו והמשך קיומו של כל קורס מותנים בהשתתפות מספר מינימאלי של תלמידים, כפי שיקבע על ידי ״הכל מדבר״.

הודעות ושינויים:

במקרים בהם  ״הכל מדבר״ תבקש לעדכן את התלמידים בשינויים והודעות רלוונטיות – ישלח מייל מסודר לכל תלמיד.

 

ביטולים והחזרים:

ניתן לבטל הרשמה עד שבוע לפני תחילת הקורס, בקבלת החזר מלא.

פחות משבוע לתחילת הקורס – יגבו 10% דמי ביטול.

עד שני שיעורים לאחר תחילת הקורס, ניתן לבטל השתתפות בקורס ולקבל קרדיט מלא על התשלום לקורס, בהסבה לקורס אחר, בטווח של שנתיים.

במקרה של החסרת שיעור מצד תלמיד – לא ינתן החזר על השיעור.

במקרה של ביטול שיעור מצד המרצה – יקבע שיעור חלופי.

 

במקרה של ביטול הקורס מטעם ״הכל מדבר״:

טרם פתיחת הקורס, ינתן החזר מלא.

לאחר תחילת הקורס, ינתן החזר חלקי בהתאם לכמות השיעורים שנותרו.

 

קניין רוחני ותוצרים בזמן הקורס:

״הכל מדבר״ רשאית להשתמש בתוצרי התלמידים בזמן הקורס למטרות פרסום ושיווק הקורס, כל עוד הקניין נוצר במהלך הלימודים.

הנני מאשר/ת שקראתי בעיון וברורים לי הפרטים והתנאים הכלולים בטופס זה.